İNŞAAT

İnşaat, bir yapı veya tesisin planlanması, tasarlanması, inşa edilmesi ve tamamlanması sürecidir. Bu süreç, genellikle bir mühendislik ve tasarım çalışması gerektirir ve bir dizi uzmanın işbirliği yapmasını içerir. İnşaat projeleri genellikle bir mimar, mühendisler, müteahhitler, alt yükleniciler ve diğer uzmanlar tarafından yönetilir ve yürütülür.

İnşaat süreci, genellikle aşağıdaki adımları içerir:

  1. Planlama ve Tasarım: İnşaat projesinin gereksinimlerinin belirlenmesi, bütçe oluşturulması, tasarımın yapılması ve gerekli izinlerin alınması gibi adımları içerir.
  2. Altyapı Çalışmaları: Temel kazıları, zemin iyileştirme çalışmaları, temel inşaatı ve diğer altyapı işlemleri gibi adımları içerir.
  3. Yapı İnşası: Duvarların, döşemelerin, çatının, iç ve dış yapı elemanlarının inşası gibi ana yapısal bileşenlerin montajını içerir.
  • Kaliteli Hizmet Güvenli Ticaret.
  • %100 Uzman Çatı Güvencesi ile.